World War II and the Fates of Civilian Population in Eastern Europe

Book on Publisher's
website

До збірки увійшли тексти доповідей учасників наукової конференції. У статтях висвітлюється роль Митрополита Андрея Шептицького в рятуванні єврейських дітей в Галичині у 1941–1944 роках. Низку статей присвячено аналізу нацистської політики щодо національних та релігійних меншин. Докладно досліджуються механізми співіснування з окупаційною владою, життя в містах у роки окупації. Окремо розглядаються проблеми подолання радянських міфів про історію Другої світової війни, а також досліджуються масштаби та специфіка репресій радянської влади – від початку Другої світової війни до окупації території Західної України.

Leonid Finberg, ed.
Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі: Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада – 1 грудня 2015 року, м. Київ = World War II and the Fates of Civilian Population in Eastern Europe: Proceedings of the International Academic Conference in Memory of Metropolitain Andrey Sheptytski, Kyiv, November 30 – December 1, 2015. – Kyiv: Dukh i Litera, 2016. – 448 p.

ISBN 978-966-378-462-5

Comments are disabled