Roman Szporluk. The Shaping of Modern Nations: Ukraine – Russia – Poland

Book on Publisher's
website

«Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща» презентує найважливіші для розуміння ролі Центрально-Східної Європи тексти професора Гарвардського університету Романа Шпорлюка. Есеї присвячені новітній історії Україні, Росії та Польщі, що розглядається в контексті історії цілого реґіону. Вони дають змогу по-новому подивитися на історію кожної з цих країн зокрема, й водночас у їхньому тісному переплетенні. Зацікавлення Романа Шпорлюка географічно охоплюють Центральну та Східну Європу, історично – модерну добу, тематично – національні рухи у цьому реґіоні, які розглядаються в контексті світової історії.

Roman Szporluk
Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща = The Shaping of Modern Nations: Ukraine – Russia – Poland. – Kyiv: Dukh i Litera, 2013. – 552 p.

ISBN 978-966-378-321-5

Comments are disabled