Myroslav Shkandrij. Jews in Ukrainian Literature: Representation and Identity

Book on Publisher's
website

У книзі канадського мистецтвознавця і літературознавця Мирослава Шкандрія проаналізовано, як в українській літературі ХІХ–ХХІ століть відображена єврейська присутність на українській землі. Автор досліджує основні сюжети, образи та парадигми української літературної традиції, пов’язані з українсько-єврейськими відносинами, а також їхню інтерпретацію в різні періоди історії – від відчуження, неприязні та протистояння до порозуміння, взаємодії та спільної боротьби за громадянські та національні права.

Видання орієнтоване на широке коло читачів.

Myroslav Shkandrij
Євреї в українській літературі: зображення та ідентичність = Jews in Ukrainian Literature: Representation and Identity / trans. Natalia Komarova. – Kyiv: Dukh i Litera, 2019. – 352 p. – (Judaica Library).

ISBN 978-966-378-667-4

Look inside the book:

Comments are disabled