Metropolitan Andrey Sheptytsky: Documents and Materials, 1941–1944

Posted on by

Вперше публікуються записи послань, листів Андрея Шептицького, актів Митрополичого Ординаріяту з часів німецької окупації Східної Галичини (1941–1944), які вів секретар Митрополита о. Володимир Грицай. Подані історико-архівна довідка про документи, які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади України у фонді ОУН (ф. 3833, оп. 3, спр. 13), коментарі до записів, біографічна довідка про о. В. Грицая, структура і склад Митрополичого Ординаріяту, стаття наукового редактора видання Андрія Кравчука “Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації Галичини”.

Для фахівців – істориків, богословів – і широкого кола читачів, яких цікавлять питання діяльності Митрополита Андрея Шептицького та Греко-католицької Церкви в роки Другої світової війни.

Zhanna Kovba, ed.
Metropolitan Andrey Sheptytsky: Documents and Materials, 1941–1944. – Kyiv: Dukh i Litera, 2003. – 313 p.

ISBN 966-7034-38-0

Full text of the book

Comments are disabled