Henryk Litwin. From the Ruthenian People: The Nobility of Kyiv, Volhynia, and Bratslav Lands (1569–1648)

Posted on by
Book on Publisher's
website

Книжка є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень – шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов’язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас – як земля конвертувалася в нематеріальне багатство – престиж у спільноті.

Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім – політична та культурна «полонізація» української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Схід тощо. За допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується «руський народ» як Третій суб’єкт федерації.

Henryk Litwin
З народу руського: Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) = From the Ruthenian People: The Nobility of Kyiv, Volhynia, and Bratslav Lands (1569–1648) / trans. Lesia Lysenko. – Kyiv: Dukh i Litera, 2016. – 616 p.

ISBN 978-966-378-430-4

Full text of the book:

Reviews:

Andrii Blanutsa, for Ucraina Lithuanica (in English) and for Krytyka (in Ukrainian)

Oleksandr Avramchuk. In the shadow of Jagiellonian kings: The third (ir)relevant member of the Rzeczpospolita of “Two Peoples,” for Historians

Volodymyr Tykhy, History that repeats itself: Circles from Moscow “stones,” for Ukraina Moloda

Comments are disabled