Janusz Korczak’s Philosophy of Childhood: Fundamental Needs of the Child in the Contemporary Society

У цьому збірнику містяться доповіді авторів, які свідчать про універсальний характер гуманістичних ідей Януша Корчака. Автори цих доповідей розглядають творчий спадок Корчака у контексті філософії видатних мислителів ХХ століття і нагальних проблем нашого сьогодення.

Проблема діалогу дитини з суспільством і навколишнім середовищем, як її розумів Корчак, висвітлюється авторами в трьох аспектах філософському, психологічному і соціальному, отже цей діалог сприймається як засіб гуманізації життєвого простору дитини і водночас гуманізації самого суспільства. Окрім теоретичного обґрунтування цієї проблеми, автори розповідають про різноманітні інноваційні технології, що допомагають втіленню ідей Корчака в життя.

Таким чином, книжка може зацікавити філософів, педагогів, психологів, соціальних працівників та всіх небайдужих до спадщини Януша Корчака й духовного здоров’я нашого суспільства.

Janusz Korczak’s Philosophy of Childhood: Fundamental Needs of the Child in the Contemporary Society: Proceedings of the International Conference on Pedagogy and Child Psychology, Kyiv, 7–8 April 2017 = Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з педагогiки та дитячої психології, 7–8 квітня 2017 р., м. Київ. – Kyiv: Dukh i Litera, 2017. – 416 p.

ISBN 978-966-378-546-2

Comments are disabled