Personality Horizons: A Book in Honor of Ivan Dziuba

До збірника, виданого до 80-річчя від дня народження Івана Михайловича Дзюби, увійшли наукові статті та есеї відомих українських та зарубіжних гуманітаріїв, присвячені культурі та історії ХХ століття, а також сучасній політичній ситуації в Україні.

Ola Hnatiuk and Leonid Finberg, eds.
Обрії особистості: Книга на пошану Івана Дзюби = Horizons of Personality: A Book in Honor of Ivan Dziuba. – Кyiv: Dukh i Litera, 2011. – 480 p.

ISBN 978-966-378-209-6

Full text of the book:

Comments are disabled