Gennady Estraikh. Culture in Yiddish: Ukraine, the First Half of the Twentieth Century

Book on Publisher's
website

У 1920-ті роки з’явилися публікації, автори яких стверджували, що саме в Україні зосередилося багато талантів їдишської літератури. Це справедливе твердження було пов’язано з творчістю Шолом-Алейхема, а також письменників-модерністів так званої Київської Групи – Давида Берґельсона, Давида Гофштейна, Переца Маркіша, Дера Ністера і Лейба (Лева) Квітка. Практично всі вони пізніше стали жертвами сталінських репресій. В цій книзі професор Нью-Йоркського університету Геннадій Естрайх аналізує творчі та ідеологічні пошуки письменників, журналістів, акторів, педагогів, філологів, які брали участь у створенні й розвитку єврейського культурного середовища в Україні.

The book was published thanks to the financial support from the NADAV Foundation (Israel).

Gennady Estraikh
Культура мовою їдиш: Україна, перша половина ХХ ст. = Culture in Yiddish: Ukraine, the Fist Half of the Twentieth Century / trans. Oleksii Panych. – Kyiv: Dukh i Litera, 2016. – 320 p.

ISBN 978-966-378-488-5

Comments are disabled