Hyppolit Olgerd Boczkowski. Selected Works and Documents. Vol. 2

Book on Publisher's
website

Другий том вибраних праць українського соціолога Ольґерда Іполита Бочковського (1885–1939) містить його розвідки: Т. Ґ. Масарик, національна проблема та українське питання (1930) та Боротьба народів за національне визволення. Націологічні нариси (1932). Третя робота – Вступ до націології (1991–1992) – є викладом основних положень започаткованої Бочковським теорії виникнення, формування та розвитку модерної нації, яку він назвав націологією.
Видання розраховане на широке коло читачів.

Boczkowski, Hyppolit Olgerd
Вибрані праці та документи = Selected Works and Documents. – Vol. 2. – Kyiv: Ukraina Moderna; Dukh i Litera, 2018. – 976 p. – (Ukraine. Europe: 1921–1939).

ISBN 978-966-378-575-2

Comments are disabled