Our Exhibitions | The Guide

  •  12-19 October 2012Colored Fair. In Memory of Olga Rapay-Markish, KalytaArtKlub.
  • 1 October – 1 November 2012 –  Kultur-Lige: Artistic Avant-Garde of the 1910’s – 1920’s, Marshall’s Gallery, Olsztyn, Poland.
  • December 2011 – March 2012Chernobyl. Expedition to the lost land, Ethnological Collection of the Municipal Museum in the city of Freiburg, Germany.

(more…)

Денис Соболєв. RES JUDAICA. Євреї і Європа

Книга Дениса Соболева пропонує незвичний підхід до єврейської інтелектуальної історії: вона розглядається не як історія нації чи релігійної групи, а як історія «острівної» цивілізації. З особливою увагою Соболев розглядає межі цієї цивілізації й точки її дотику з іншими культурами. Кожний з розділів книги присвячено одному з аспектів складної, а часто й трагічної взаємодії єврейської та європейської цивілізацій. Крок за кроком, книга Соболева аналізує ключові моменти єврейсько-європейської інтелектуальної історії: від історії хазар, поезії ібн Езри та прози ібн Шабтая до текстів Осипа Мандельштама, Вальтера Беньяміна, Жака Дерріди, і, нарешті, сучасного «російського» Ізраїлю.

(more…)

Жанна Ковба. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки “Остаточного розв’язання єврейського питання”

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основна увага приділяється поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання». Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан – Праведників народів світу. Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних взаємин.

(more…)

(Українська) Топ-2015 від Центру Юдаїки

(more…)

Bagatelles by Valentyn Sylvestrov

Bagatelle literally translates as a trifle. Thanks to François Couperin`s ability this term was connected with small short mainly piano compositions. Valentyn Sylvestrov was the author of 9 symphonies by that, when he  started creating of bagatelles in noughties. He thought them as short and unpretentious compositions and it was repeatedly accented with composer, that they were self-inspired, without any special intent. But soon it was the whole bagatelle epos created. (more…)