Тегілім – Псалми. Коментар рабина Шимшона Рафаеля Гірша (у 2 томах)

Додано by

Тегілім (Псалми Давидові) – одна з книг Першого Завіту, що є невід’ємною час тиною богослужінь в юдейській та християнській традиціях. Книга склада ється з 150 псалмів з коментарями про повсякденні життєві ситуації, почуття й емоції, знайомі кожному незалежно від релігійних переконань. Рабин Шимшон Рафаель Гірш народився в Гамбурзі в 1808 році. Перший, хто поєднував юдейську традицію з ідеями секуляризму, один з найбільш авторитетних коментаторів біблійних текстів в світі. Його тексти звернені не тільки до знавців Біблії, а й до тих, хто сумнівається в основах віри або навіть втратив її. Видання містить тексти псалмів, детальні коментарі рабина Шимшона Рафаеля Гірша, а також довідкові матеріали – покажчик відповідності назв Танаху та Біблії, глосарії термінів та джерел.

Тегілім – Псалми. Коментар рабина Шимшона Рафаеля Гірша / пер. Гедалії Спинаделя, Дзвінки Матіяш. – Київ: Дух і Літера, 2020. – Т. 1. – 416 с.; т. 2. – 448 с.

ISBN 978-966-378-823-4 (т. 1), 978-966-378-824-1 (т. 2)

Видання надруковано завдяки гранту інституційної підтримки Українського культурного фонду.

Comments are disabled