Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе (у 2 томах)

Додано by

До першого тому “Історичних есе” визначного українського вченого, професора Альбертського університету (Канада) Івана Лисяка Рудницького (1919–1984) входять праці з методологічних питань середньовічної та ранньомодерної історії України, інтелектуальної історії, а також українсько-російських, українсько-польських та українсько-єврейських відносин протягом століть. Особливе місце у книзі посідають студії, присвячені аналізу концепцій українських політичних мислителів доби “національного відродження” XIX ст.

До другого тому входять праці з історії України новітньої доби. У них аналізується спадщина найвпливовіших напрямів української політичної думки XX ст.: консервативного, націонал-комуністичного, націоналістичного та ліберального. Висвітлюються ключові питання історіографії Української революції 1917–1921 рр., роль історичних міфів у російсько-українських відносинах часів СРСР, дискусії в середовищі української діаспори після Другої світової війни та еволюція політичної свідомості дисидентів у підрадянській Україні.

Іван Лисяк-Рудницький
Історичні есе: у 2 т. / упоряд. Ярослав Грицак. – 2-ге вид. – Київ: Дух і Літера, 2019. – Т. 1. – 632 с.; т. 2. – 624 с.

ISBN 978-966-378-675-9 (т. 1), 978-966-378-676-6 (т. 2)

Comments are disabled