Генрік Літвін. З народу руського: Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648)

Додано by
Книга на сайті
видавництва

Книжка є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень – шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов’язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас – як земля конвертувалася в нематеріальне багатство – престиж у спільноті.

Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім – політична та культурна «полонізація» української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Схід тощо. За допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується «руський народ» як Третій суб’єкт федерації.

Генрік Літвін
З народу руського: Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648) / пер. з пол. Лесі Лисенко. – К.: Дух і Літера, 2016. – 616 с.

ISBN 978-966-378-430-4

Повний текст книги:

Рецензії:

Олександр Аврамчук. У тіні Ягеллонів: Третій (не)зайвий у Речі Посполитій “двох народів”, для Historians

Андрій Блануца, для Критики (українською); для Ucraina Lithuanica (англійською)

Володимир Тихий. Історія, яка повторюється: Кола від московських “каменів”, для України молодої

Comments are disabled