Януш Корчак. Дитя людське: вибрані твори

Додано by

“Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою. З різних за жанрами текстів (трактат, драма, щоденник тощо), зібраних під назвою, наданою укладачем, унаочнюється корчакова філософія дитиноцентризму, розроблена у жорстокому двадцятому сторіччі. Життя і творчість Януша Корчака – неперевершені скарби світового гуманізму. Для широкого загалу читачів.

Януш Корчак
Дитя людське: Вибрані твори. – 2-ге вид. / упоряд. Світлана Петровська, пер. з пол. Володимира Каденка, Олександра Ірванця, Костя Москальця. – Київ: Дух і Літера, 2012. – 536 с.

ISBN 978-966-378-280-5

Рецензія:

Олена Рибій. Мистецтво служіння дітям”

Comments are disabled