Ольґерд Іполит Бочковський. Вибрані праці та документи. Том 2

Книга на сайті
видавництва

Другий том вибраних праць українського соціолога Ольґерда Іполита Бочковського (1885–1939) містить його розвідки: Т. Ґ. Масарик, національна проблема та українське питання (1930) та Боротьба народів за національне визволення. Націологічні нариси (1932). Третя робота – Вступ до націології (1991–1992) – є викладом основних положень започаткованої Бочковським теорії виникнення, формування та розвитку модерної нації, яку він назвав націологією.
Видання розраховане на широке коло читачів.

Ольгерд Іполит Бочковський
Вибрані праці та документи. – Т. 2. – Київ: Україна Модерна; Дух і Літера, 2018. – 976 с. – (Україна. Європа: 1921–1939).

ISBN 978-966-378-575-2

Comments are disabled