Український художній авангард: Маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи

Додано by
Книга на сайті
видавництва

Видання являє собою антологію малодоступних зараз текстів тридцяти чотирьох представників українського авангарду: художників, які виступають як критики і науковці; арт-критиків, які виступають як аналітики і концептуалісти; поетів і письменників, які виступають як створювачі й аналітики сучасних їм мистецьких форм. Читач отримує тематичне, особистісне та світоглядне розмаїття поглядів на творче «впорядкування» художньої форми в українському візуальному мистецтві 1910–1930-х, зможе поринути у вир творчих суперечок, боротьби амбіцій і залагодження підходів, калейдоскоп різноскерованих пошуків мистецької правди й усамітнення в соціальній невідворотності історичних подій. Жанровий набір презентованих текстів – од певної пасторальності публіцистичних статей до різкості маніфестів й іноді гнівної відчайдушності дискусій – формує стереоскопічний замальовок тодішніх течій та угруповань у всій складності, непослідовності, а відтак зворушливості прокламованих позицій.

Антологія розрахована на широке коло поціновувачів українського мистецтва доби авангарду.

Український художній авангард: Маніфести, публіцистика, бесіди, спогади, листи / упоряд. Дмитро Горбачов; вступ. ст. Марини Дмитрієвої; наук. ред. Андрій Пучков. – Київ: Дух і Літера, 2020. – 640 с., 32 с. іл.

ISBN 978-966-378-817-3

Видання надруковано завдяки гранту інституційної підтримки Українського культурного фонду.

Comments are disabled