Плакати та листівки єврейських політичних партій і рухів початку ХХ ст. 

Колекція містить унікальні агітаційні матеріали початку ХХ ст., зокрема агітаційно-революційні прокламації 1904–1908 рр., які спрямовані проти війни, самодержавства і закликають до збройного повстання, та передвиборчі плакати 1917 року, звернення до єврейського населення України в період виборів до  Установчих зборів і міської думи. Різноманітність плакатів свідчить про розмаїття думок у єврейському середовищі в період до жовтневого перевороту і про активну діяльність єврейських соціалістичних партій – «Поалей Ціон», Бунду, СЄРП, Сіоністського союзу.

Загальний обсяг колекції – близько 170 одиниць зберігання. Серед них – плакати Бунду (Загального єврейського робітничого союзу в Литві, Польщі, Росії), «Поалей Ціон» (Київ, Харків, Катеринослав, Сімферополь, Олександрівськ, Маріуполь), Соціалістичної єврейської робітничої партії СЄРП (Київ, Мелітополь), Єврейського національно-демократичного блоку (Київ) та інших сіоністських організацій, а також плакати київських єврейських організацій «Їдише Фолькспартей», «Вільної єврейської громади», Єврейського соціалістичного блоку.

Більшість передвиборних плакатів – заклики голосувати за списки окремих партій. Ось кілька характерних гасел та оголошень з єврейських передвиборних плакатів: «Хто з нами? .. Хто проти нас? .. Голосуйте за список “Поалей Ціон”», «До всіх єврейських робітників: голосуйте за список Бунду!», «До сіоністської молоді Києва …», «15 листопада в приміщенні Педагогічного музею загальні збори сіоністів», «Збори сіоністів шекеледавців відбудуться в приміщенні Великої синагоги», «Відкритий лист до єврейських робітників м. Одеси…» тощо.

Слід відзначити особливу графічну виразність передвиборних плакатів: надруковані однотонною фарбою на дешевому папері, вони буквально «викрикують» гасла і номери списків. Використовуючи лише композиційні засоби і вміло їх комбінуючи, граючи на контрастах розмірів та товщині букв, цифр і ліній, друкарі досягали значного агітаційного ефекту.

Колекція плакатів та інших агітаційних матеріалів може зацікавити науковців – істориків, політологів, які досліджують єврейські організації, політичні партії та рухи початку ХХ ст. Матеріали з архіву можуть бути корисними також фахівцям з реклами та зв’язків з громадськістю, які вивчають розвиток політичної реклами.

 

№ Справи Назва справи Кількість документів Примітки
Спр.1 Плакати та листівки. Партія «Бунд». 45 1904–1917 рр. Звернення до єврейського населення з приводу мобілізації. Передвиборна агітація.
Спр.2 Плакати та листівки. Партія «Поалей-Ціон». 23 1907–1917 рр. Передвиборна агітація.
Спр.3 Плакати та листівки.  Сіоністська народна фракція «Ценрей Ціон». 2 Анонси заходів (доповідь «Основні положення нашого бачення світу», лекції: «Білуйці», «Пророки»).
Спр.3 Плакати та листівки. Товариство «Адас Ісроель». 2 Передвиборна агітація.
Спр.3 Плакати та листівки. Партія «СЕРП». 22 Передвиборна агітація.
Спр.3 Плакати та листівки. Єврейська народна партія «Фолькспартей». 2 Передвиборна агітація.
Спр.3 Плакати та листівки різних сіоністських організацій. 31 Передвиборна агітація. Анонси заходів («12-та річниця смерті Теодора Герцеля», «Доповідь Н.С. Сіркіна»).
Спр.4 Партія «Ахдут». 1 1917 р. Листівка.
Спр.4 Добровольча армія «білі». 5 Листівки проти погромів.
Спр.4 Плакати та листівки  благодійних громад 4 Заклик до збору коштів (на армію, єврейський театр у Палестині тощо).
Спр.4 Плакати та листівки. Єврейський національний блок. 10 Передвиборна агітація.
Спр. 5 Плакат. Петроградська сіоністська організація. 1 Передвиборна агітація.
Спр.5 Плакат. Петроградська сіоністська організація. Коломенсько-Нарвський та Спаський район. 1 Єврейський мітинг.
Спр.5 Плакат. Партія «Бунд». 1 Народний мітинг «Палестинська декларація».
Спр.5 Плакат. Центральне бюро євсекції при  ЦК РКП (більш.) 1 Заклик до передплати  і розповсюдження газети «Дер Емес».
Спр.5 Плакат. Єврейська соціалістична робітнича партія. 1 Передвиборчий мітинг.
Спр.5 Плакат. Київський губернський комітет КП (б). 1
Спр.6 Картка платника членських внесків. 1
Спр.6 Бланк картки депутата. Ім’я, прізвище. 1
Спр. 6 Листівка. Товариство «Тарбут». 1 Про святкування «Сімхат Тора».
Спр.6 Бланк. 1 Бланк виборчого бюлетеня до Тимчасових єврейських Національних зборів.
Спр.6 Комітет охорони м. Кам’янець-Под. 1 Оголошення про охорону міста.
Спр.6 Комісія з піклування про дітей при Київському комітеті товариства для надання допомоги єврейському населенню, яке постраждало від воєнних дій. 1 Анкетний лист.
Спр.6 Комітет охорони м. Кам’янця. 1 Постанова про очищення вулиць від бруду.
Спр.6 Абрам Карнібад (Реб-Абеле). 1 Лист-пропозиція про читання лекцій.
Спр.6 Абрам Карнібад (Реб-Абеле). 1 «Литературно-художественное чтение». Программа.
Спр.6 Абрам Карнібад (Реб-Абеле). 1
Спр.6 Санітарний комітет єврейської общини у Варшаві. 1 «Воззвание санитарного комитета при еврейской общине в Варшаве».
Спр.6 Єврейський комітет  допомоги жертвам війни. 1 «От еврейского комитета для повсеместной помощи жертвам войны».
Спр.6 Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія. 1 Повідомлення про мітинг.
Спр.6 Листівка. 1 Вільна світська народна школа рідної мови.