Архів єврейської спадщини України

У людській цивілізації збирання, збереження та оприлюднення архівів має важливе значення для культури. Проте зовсім не так це відбувається в тоталітарних та авторитарних суспільствах: там державні архіви переважно закриті і зберігаються із грифами «таємно» й «цілком таємно», а приватних архівів практично немає. З початком певної свободи, що стала можливою в міру ослаблення Радянського Союзу (горбачовська «перебудова»), а потім, уже за часів української незалежності, перед суспільством постало завдання накопичувати адекватну інформацію про минуле, збирати та оприлюднювати архіви як видатних особистостей, так і пересічних громадян.

Проблема ускладнювалася тим, що численні війни, владні кампанії боротьби з багатіями, релігією, тими чи іншими національними групами аж ніяк не сприяли збереженню людської пам’яті. Періоди Голодомору, Голокосту практично знищували все, що могла б зафіксувати пам’ять історії. Якщо європейські родини пам’ятають своє минуле протягом багатьох поколінь, то радянські люди та їхні нащадки, як правило, далі трьох поколінь про своїх предків нічого не знають.

Саме ці причини спонукали нас зайнятися збиранням різних архівів, що стосуються вітчизняної історії. Отже, ми, як Центр юдаїки, почали збирати архіви видатних представників єврейської культури – політиків, письменників, діячів театру та кіно, а також матеріали, що розповідають про об’єкти матеріальної єврейської спадщини – синагоги, книги, ритуальні речі тощо. Наступним кроком було збирання родинних архівів, що збереглися всупереч подіям історії (листи, фотографії, приватні документи). Ми почали записувати усні історії людей старшого віку, по можливості шукати і збирати документи, пов’язані з дорадянським періодом єврейської історії (книги, плакати виборчих кампаній, фотографії).

Леонід Фінберг

Архіви письменників

У Центрі досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства зберігаються оригінальні матеріали (рукописи творів, публікації, листи, документи, фотографії) єврейських письменників, які розпочали свою творчу діяльність у радянські часи:

Арт-колекція Центру

В арт-колекції Центру представлено твори, а також матеріали, пов’язані з життям і творчістю (листи, документи, фотографії, слайди, ескізи, друкована продукція – каталоги, буклети виставок, альбоми, листівки тощо) таких художників:

Архів єврейської музики

Опис фонду

 

Музика, пісні завжди супроводжували всі найважливіші події в житті євреїв: весілля, народження дитини, похорони. Мелодії виконувалися і під час релігійних свят. Найповніше зібрання текстів і нот єврейської народної музики міститься в рукописах Мойсея Береговського.

Архів усної історії

Картотека інтерв’ю

 

Упродовж 1995–2003 рр. співробітники Інституту юдаїки (тепер – Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства) працювали над проєктом «Єврейські долі України – 20 сторіччя», що полягав у збиранні усних історій євреїв України. Керівник проєкту Роман Ленчовський та 10 інтерв’юерів, яким допомагали 20 волонтерів – студентів Міжнародного Соломонового університету, записали на магнітні касети близько 180 інтерв’ю з людьми віком від 50 до 95 років. Усі інтерв’ю дешифровано, їх тексти віддруковано та оцифровано. В архіві представлено повні електронні версії 177 інтерв’ю. Також складено довідкові картки, що містять основні відомості про кожного респондента (дата і місце народження, перелік географічних назв, установ і організацій, що згадуються в інтерв’ю, інформація про те, чи були респондент або його родичі жертвами Голокосту, радянських репресій тощо).

Родинні архіви

Описи фондів

 

Родинні архіви, представлені в Центрі досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, містять матеріали, що характеризують життя і побут єврейського населення України з кінця ХІХ і до початку ХХІ ст., відображаючи найважливіші суспільно-історичні події цього періоду. В архіві зберігаються листи, фотографії, документи (свідоцтва про народження, атестати, посвідчення, довідки, трудові книжки тощо), нагороди (ордени та медалі, почесні грамоти), мемуари. Переважна більшість матеріалів – оригінали, хоча архіви деяких родин представлені лише ксерокопіями або фотокопіями, що цілком зрозуміло, адже не всі нащадки були готові віддати сімейні реліквії.

У колекції Центру представлено 76 родинних архівів. Найбільшими за кількістю одиниць зберігання є:

Архів листів Другої світової війни

Путівник до колекції оцифрованих листів

 

Листування воєнних років – уже давно не приватна справа близьких людей, а частина історії. Звернення до епістолярних джерел допоможе дослідити маловідомі аспекти Другої світової війни, поглянути на події тих часів очима безпосередніх очевидців та учасників. Колекція фронтових листів Центру містить унікальний матеріал для науковців – істориків, соціологів, психологів, краєзнавців, а також для всіх, хто цікавиться темами Другої світової війни та Голокосту, долею єврейського народу. У колекції Центру представлено понад 2200 листів часів Другої світової війни, що зберігаються в родинних і письменницьких архівах, а також в архіві художника Зіновія Толкачова. Більшість із цих листів – оригінали, однак є й ксерокопії: не всі нащадки фронтовиків погодилися віддати листи, які стали сімейними реліквіями.

Колекція плакатів і листівок єврейських політичних партій та рухів початку ХХ ст.

Опис колекції: частина 1, частина 2

 

Колекція містить унікальні агітаційні матеріали початку ХХ ст., зокрема агітаційно-революційні прокламації 1904–1908 рр., які спрямовані проти війни, самодержавства і закликають до збройного повстання, та передвиборні плакати 1917 року, звернення до єврейського населення України в період виборів до Установчих зборів і міської думи. Різноманітність плакатів свідчить про розмаїття думок у єврейському середовищі в період до жовтневого перевороту і про активну діяльність єврейських соціалістичних партій – «Поалей Ціон», Бунду, СЄРП, Сіоністського союзу.

Єврейський театр

Опис колекції

 

Архів містить матеріали, пов’язані з діяльністю Київського державного єврейського театру ім. Шолом-Алейхема (Київського ГОСЕТу), що діяв у 1929–1950 рр.: афіші, театральні програми, фотографії акторів та сцен з вистав, документи (характеристики акторів, довідки, накази), замітки і статті з газет та журналів про гастролі ГОСЕТу, рецензії на вистави.

Також представлено матеріали, що висвітлюють:

  • діяльність сучасних єврейських театрів і театральних колективів України та світу (програми вистав, афіші, фотографії); зокрема, матеріали про Київський єврейський музично-драматичний театр «Мазлтов» за 1989–1993 рр.;
  • виставки, фестивалі сучасного єврейського мистецтва (запрошення, програми заходів, афіші); зокрема, матеріали міжнародного фестивалю театрального мистецтва «Мандруючі зірки» за 2000–2007 рр.;
  • єврейську тему в драматургії в сучасних театрах України (1987–2019 рр.)
  • реакцію ЗМІ на творчість єврейських театральних колективів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. (статті, рецензії, інтерв’ю).

Єврейське кіно

Відомий дослідник кіно Юрій Морозов передав Інституту юдаїки (попереднику Центру) архів, який включає кілька тисяч фотографій і документів з історії єврейського кінематографу початку XX ст. Плануються роботи із залучення до наукового обігу унікальних матеріалів і документів.

Архів сучасних єврейських газет

Архів сучасної єврейської преси нараховує понад 4 тисячі одиниць зберігання більш ніж 100 найменувань. Достатньо повно представлено єврейську пресу від кінця 80-х pp. XX ст. до сьогодення. Зібрання регулярно поповнюється. Доступ до документів відкритий для дослідників.