Про нас

Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства є науковою та культурно-просвітницькою установою в галузі юдаїки, що працює у структурі Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Місія Центру полягає в накопиченні, розвиткові та поширенні знань про минуле і сьогодення єврейства України та Центрально-Східної Європи.

Наші завдання:

• розвиток та підтримка наукових досліджень у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства;
• підтримка викладання академічної юдаїки у вищих навчальних закладах України;
• збирання, збереження та популяризація єврейської спадщини Східної Європи;
• допомога у створенні бібліотеки академічної юдаїки в Україні;
• сприяння розвитку академічних контактів фахівців з юдаїки з науковцями України та інших країн;
• видання книг та періодики, що відповідають місії Центру.

З метою реалізації своєї місії та завдань Центр юдаїки сприяє координації роботи дослідників історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Центр сприяє організації навчання фахівців у галузі юдаїки, аспірантів та студентів, аби підвищити рівень їхніх знань на базі закордонних і вітчизняних університетів та навчальних центрів.

Центр також підтримує роботу зі збирання, опису та введення в науковий обіг документної та культурної спадщини євреїв – музейних колекцій, архівів єврейських організацій та діячів (політиків, науковців, письменників, художників, діячів театру та кіно і т.д.), пам’яток матеріальної культури, спогадів, записів фольклору, мистецьких творів тощо.

Центр сприяє підготовці та виданню монографій, збірників статей, методичної літератури, мистецьких альбомів, словників, довідників тощо з питань єврейської історії та культури Східної Європи.

З часу свого заснування у 2006 році Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства встановив плідні контакти з десятками наукових інституцій, музеїв, бібліотек та громадських об’єднань в Україні та за її межами; організував десятки семінарів, конференцій та виставок; видав сотні книжок, які здобули високу оцінку від загалу й фахівців та були удостоєні чималої кількості нагород на книжкових ярмарках і фестивалях.