Підготовка та видання книги Леоніда Ушкалова «Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди» в серії «Постаті культури»

Керівник: Олексій Сінченко

 

У цій книзі на основі багатого джерельного матеріалу подано біографію українського філософа й богослова Григорія Сковороди (1722 – 1794). Утім, це не лише життєпис видатної людини – тут постає яскравий образ України XVIII століття. Одинадцять розділів книги, в яких змальовано життя Сковороди, обрамлені двома окремими сюжетами – Prelude та Finale, що покликані надати  біографії Сковороди якомога більшої глибини, а також показати його першорядну роль в українській духовній традиції.

Усі книги

Comments are disabled