Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві

У цьому збірнику містяться доповіді авторів, які свідчать про універсальний характер гуманістичних ідей Януша Корчака. Головні моральні засади філосо- фії дитини і педагогіки Корчака цінність людського життя, повага до дитини, до її фундаментальних потреб і екзістенціональних прав. Автори цих доповідей розглядають творчий спадок Корчака у контексті філософії видатних мислителів ХХ століття і нагальних проблем нашого сьогодення.

Проблема діалогу дитини з суспільством і навколишнім середовищем, як її розумів Корчак, висвітлюється авторами в трьох аспектах філософському, психологічному і соціальному, отже цей діалог сприймається як засіб гуманізації життєвого простору дитини і водночас гуманізації самого суспільства. Окрім теоретичного обґрунтування цієї проблеми, автори розповідають про різноманітні інноваційні технології, що допомагають втіленню ідей Корчака в життя.

Таким чином, книжка може зацікавити філософів, педагогів, психологів, соціальних працівників та всіх небайдужих до спадщини Януша Корчака й духовного здоров’я нашого суспільства.

(more…)

Молитва митця (уривок з книги Януша Корчака “Дитя людське”)

“Таємничі нашепти душі, що вона їх сама собі повідає, нанизав я на сюжети молитов. Знаю, що всяке творіння мусить собою до Бога й від Бога до себе увесь світ пронизати. Знаю. І від того маю я певність — Ти мені допоможеш, Боже.”

Докладніше про книгу “Дитя людське” на нашому сайті.

Janusz Korczak. The Child of Man: Selected Works

The Child of Man is a collection of works by the famous Polish writer, doctor, and teacher, Janusz Korczak (1878-1942), published in Ukrainian for the first time. Texts of various genres (treatise, drama, diary etc.), compiled by S. Petrovska, demonstrate his child-centric philosophy developed over the harsh twentieth century. The life and works of Janusz Korczak are outstanding treasures of the international humanistic tradition. This book is aimed at non-specialist audience.

Cover image: Viktor Hukailo.

(more…)

Janusz Korczak. The Right to Be Respected

The collection of essays The Right to Be Respected includes selected works of the famous Polish writer, humanist, doctor, and educator Janusz Korczak (1878-1942). Different in genre and style, written in different years, the common thread that runs through these works is a love of children and a good understanding of child psychology. Korczak exhorts adults to see in every child, first and foremost, the Human worthy of respect. This book is aimed at non-specialist audience. (more…)

Joanna Olczak-Roniker. Janusz Korczak. Pages of biography

The storyline based on the autobiography taken from Janusz Korczak’s diary shows life story of Doctor interlaced with Polish Jews destinies and choices narration.
Young Korczak appears as a young man seeking his own way, young doctor tending to public activity, a teacher proclaiming groundbreaking theories, a writer, a long time head of an Orphanage for Jewish children, an employee at the “Our home” – boarding school for Polish children. Korczak did not support any political party or any ideology. Throughout all his life he was firmly convinced that it is possible to be both a Jew and a Pole. Shortly before his death Janusz Korczak wrote: “I do not want to harm anyone. I am  not able. I do not know how to do it”.

(more…)