Денис Соболєв. RES JUDAICA. Євреї і Європа

Posted on by

Книга Дениса Соболева пропонує незвичний підхід до єврейської інтелектуальної історії: вона розглядається не як історія нації чи релігійної групи, а як історія «острівної» цивілізації. З особливою увагою Соболев розглядає межі цієї цивілізації й точки її дотику з іншими культурами. Кожний з розділів книги присвячено одному з аспектів складної, а часто й трагічної взаємодії єврейської та європейської цивілізацій. Крок за кроком, книга Соболева аналізує ключові моменти єврейсько-європейської інтелектуальної історії: від історії хазар, поезії ібн Езри та прози ібн Шабтая до текстів Осипа Мандельштама, Вальтера Беньяміна, Жака Дерріди, і, нарешті, сучасного «російського» Ізраїлю.

Continue readingЖанна Ковба. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки “Остаточного розв’язання єврейського питання”

Posted on by

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основна увага приділяється поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання». Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан – Праведників народів світу. Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних взаємин.

Continue reading(Українська) Топ-2015 від Центру Юдаїки

Posted on by

Continue reading

Category: News


Bagatelles by Valentyn Sylvestrov

Posted on by

Bagatelle literally translates as a trifle. Thanks to François Couperin`s ability this term was connected with small short mainly piano compositions. Valentyn Sylvestrov was the author of 9 symphonies by that, when he  started creating of bagatelles in noughties. He thought them as short and unpretentious compositions and it was repeatedly accented with composer, that they were self-inspired, without any special intent. But soon it was the whole bagatelle epos created. Continue reading

Category: News


David E. Fishman. The Rise Of Modern Yiddish Culture

Posted on by

В этой книге рассматривается становление культуры
на идише в ее восточноевропейском контексте. В очерках, составивших книгу, предпринимается попытка взглянуть на эту культуру с исторической точки зрения, что означает — связать тенденции ее развития с общественнополитическими условиями, а также с различными интеллектуальными течениями в среде евреев Восточной Европы. Анализируется также место идиша в восточноевропейской еврейской культуре в целом — культуре, являвшейся со второй половины XIX века трехъязычной, то есть создававшейся на иврите, идише и русском (или
польском) языках.

David E. Fishman

The Rise Of Modern Yiddish Culture = Вокруг идиша: Очерки истории еврейской культуры в России и Польше (In Russian). -Kyiv: Dukh i Litera, 2015.- 280 p.

ISBN 978-966-378-413-7

Full text of the book:


 

Follow us on Facebook: