Vadim Skurativsky. “The Protocols of the Elders of Zion”: The Аuthorship Problem

Книга присвячена проблемі авторства “Протоколів сіонських старшин”, анонімного тексту, який самою своєю появою спровокував на початку ХХ століття масові і вкрай реакційні настрої, які подекуди діють і сьогодні.
Саме підкреслена анонімність “Протоколів” надала покладеному в їх основу міфу про всесвітню змову єврейства проти християн і всього людства взагалі чи не планетарного резонансу. Шляхом історіософського, а далі власне текстологічного аналізу “Протоколів” український дослідник доходить висновку, що вони є літературною містифікацією російського журналіста і белетриста Матвія Головинського (? – 1920 рр.). У книзі наводяться численні ідеологічні та стилістичні паралелі між “Протоколами сіонських старшин” та літературною продукцією М.В. Головинського.

Книга розрахована на істориків, літературознавців, соціологів та фахівців з юдаїки.

Vadim Skurativsky
Проблема авторства «Протоколів сіонських старшин» = “The Protocols of the Elders of Zion”: The Authorship Problem”- Кyiv: Dukh i Litera, 2001.- 260 p. – In Russian.

ISBN –

Full text of the book:

 

Follow us on Facebook: