Про рубрику

Posted on by

У всіх нас обмаль часу, читаємо не так багато. В той же час за останнє десятиріччя вийшло чимало текстів, які, з нашої точки зору, надзвичайно цікаві. Ми вирішили запропонувати нашим друзям і колегам періодичні публікації вартісних текстів. Отже, починаємо. Зичимо вам зацікавленного прочитання!

1. “Молитва митця” (уривок з книги Януша Корчака “Дитя людське”).

2. Фільм-притча за мотивами живопису Марка Шагала.

3. Феномен Культур-Ліґи (вступна стаття Гілеля Казовського до альбому «Культур-Ліґа: художній аванґард 1910 – 1920-х років»)

4. Українські переклади Павла Тичини з їдишу.

5. Унікальність та загальність Голокосту (стаття Майкла Беренбаума з книги «Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост»)

6. Життя та творчість Марка Епштейна за матеріалами статей Г. Казовського та С. Папети.Про Центр

Posted on by

Завданнями Центру є:

  • розвиток та підтримка наукових досліджень у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства;
  • підтримка викладання академічної юдаїки у вищих навчальних закладах України;
  • допомога у створенні бібліотеки академічної юдаїки в Україні;
  • сприяння розвитку академічних контактів фахівців з юдаїки з науковцями України та інших країн.

Центр сприяє координації роботи дослідників у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Центр сприяє організації навчання фахівців у галузі юдаїки, аспірантів та студентів з метою підвищення рівня їхніх знань на базі як закордонних, так і вітчизняних університетів та навчальних центрів.

Центр підтримує роботи зі збирання, опису та введення в науковий обіг документної та культурної спадщини євреїв – архівних і музейних колекцій, приватних і державних архівів єврейських організацій та діячів (політиків, науковців, письменників, художників, діячів театру та кіно), пам’яток матеріальної культури, спогадів, записів фольклору, мистецьких творів тощо.

Центр сприяє підготовці та виданню монографій, збірників статей, методичної літератури, мистецьких альбомів, словників, довідників тощо з питань єврейської історії та культури Східної Європи.Our Exhibitions | The Guide

Posted on by

  •  12-19 October 2012Colored Fair. In Memory of Olga Rapay-Markish, KalytaArtKlub.
  • 1 October – 1 November 2012 –  Kultur-Lige: Artistic Avant-Garde of the 1910’s – 1920’s, Marshall’s Gallery, Olsztyn, Poland.
  • December 2011 – March 2012Chernobyl. Expedition to the lost land, Ethnological Collection of the Municipal Museum in the city of Freiburg, Germany.

Continue reading

Category: Виставки


Денис Соболєв. RES JUDAICA. Євреї і Європа

Posted on by

Книга Дениса Соболева пропонує незвичний підхід до єврейської інтелектуальної історії: вона розглядається не як історія нації чи релігійної групи, а як історія «острівної» цивілізації. З особливою увагою Соболев розглядає межі цієї цивілізації й точки її дотику з іншими культурами. Кожний з розділів книги присвячено одному з аспектів складної, а часто й трагічної взаємодії єврейської та європейської цивілізацій. Крок за кроком, книга Соболева аналізує ключові моменти єврейсько-європейської інтелектуальної історії: від історії хазар, поезії ібн Езри та прози ібн Шабтая до текстів Осипа Мандельштама, Вальтера Беньяміна, Жака Дерріди, і, нарешті, сучасного «російського» Ізраїлю.

Continue readingЖанна Ковба. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки “Остаточного розв’язання єврейського питання”

Posted on by

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основна увага приділяється поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання». Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан – Праведників народів світу. Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних взаємин.

Continue reading