Tetiana Vasylenko. “Dakh” Theater

Ця книга – бажання залишити згадку про непідвладне часу мистецтво – театр. В основу книги покладено фотографії з вистав театру «ДАХ», створеного 1994 року в Києві знаним українським режисером Владиславом Троїцьким. «ДАХ» – відкрита територія для творчості, а його історія – це передовсім долі людей, які його формували. Книга містить аналітичні та публіцистичні тексти про театр та про особистостей, які долучилися до його творення. (more…)

Selim Yalkut. The World of Boris Lekar

Есть особенное время между настоящим и прошлым. Оно отделяет состоявшуюся жизнь от всех остальных, длящихся в земном каждодневном измерении. Это время принадлежит памяти, отсюда она начинается и длится. работа памяти. У Бориса Лекаря есть большое преимущество, он был художником и воспоминания о нем имеют материальное подтверждение, насколько можно считать материальной работу художника, и cозданный им мир. Этому сопутствуют непременные рассуждения о духовности и растворению биографии в туманящемся пространстве дат и событий. Такова участь художника, в той же степени человека, как и творца, явления, по которому когда-нибудь станут оценивать самое время. О результатах остается только гадать, но основания такие есть, и почему бы не предаться этому занятию, мечтаниям, которые должны сохранить нас всех вместе, одним поколением в неясном будущем. (more…)

Personality Horizons: A Book in Honor of Ivan Dziuba

До збірника, виданого до 80-річчя від дня народження Івана Михайловича Дзюби, увійшли наукові статті та есеї відомих українських та зарубіжних гуманітаріїв, присвячені культурі та історії ХХ століття, а також сучасній політичній ситуації в Україні. (more…)

The World of Zoya Lerman

The artist Zoya Lerman was born and lives in Kyiv, Ukraine. This book about her personal and creative life is based on her own recollections and stories recounted by her friends and collegues in the art world. Paintings and drawings presented in the book can tell the story of Zoya Lerman’s career better than any worlds. Zoya Lerman is an artistic talent of high caliber. In her art, she uniquely captures the eternal good, love, and beauty.

Zoya Lerman does not have awards and titles bestowed by the bureaucratic machine. She is an artist in the most precise and unique meaning of the word. (more…)

Vadim Skurativsky. “The Protocols of the Elders of Zion”: The Аuthorship Problem

Книга присвячена проблемі авторства “Протоколів сіонських старшин”, анонімного тексту, який самою своєю появою спровокував на початку ХХ століття масові і вкрай реакційні настрої, які подекуди діють і сьогодні.

Саме підкреслена анонімність “Протоколів” надала покладеному в їх основу міфу про всесвітню змову єврейства проти християн і всього людства взагалі чи не планетарного резонансу. Шляхом історіософського, а далі власне текстологічного аналізу “Протоколів” український дослідник доходить висновку, що вони є літературною містифікацією російського журналіста і белетриста Матвія Головинського (?–1920 рр.). (more…)