Dmytro Tsolin. The Aramaic Language of Biblical Texts and Targum Onkelos

Book on Publisher's
website

Ця книга є практичним підручником із вивчення арамейської мови Біблії та Тарґума Онкелоса. Вона містить не лише необхідні теоретичні знання з фонології, морфології та синтаксису, а й вправи, які допоможуть краще засвоїти вивчений матеріал. Наприкінці кожного розділу запропоновано екскурс в історичну граматику, в якому показано зміни граматичних форм порівняно з іншими семітськими мовами. Підручник зацікавить студентів та викладачів, а також усіх, хто вивчає арамейську мову.

Dmytro Tsolin
Арамейська мова біблійних текстів і Тарґума Онкелоса = The Aramaic Language of Biblical Texts and Targum Onkelos. – Kyiv: Dukh i Litera, 2017. – 392 p.

ISBN 978-966-378-447-2

Comments are disabled