Yevhen Sverstiuk – Valeria Andrievska: Correspondence (2 vols., 3 books)

До книжки увійшло листування літературознавця, есеїста, одного з лідерів руху опору 1960-х Євгена Сверстюка (1928–2014) з його дружиною Валерією Андрієвською (нар.  1938), психолінгвістом, співробітницею Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Епістолярій, що склався упродовж 12 років, з одного боку, в політичних таборах і на засланні, з іншого – в умовах радянського Києва, є детальним описом повсякдення та чуттєвого досвіду адресатів і вповні передає суспільну атмосферу того часу.

Характерна особливість листів – уміння авторів стати над життєвими обставинами, вірність справжнім, непроминальним цінностям. Дуже світлі і психологічно виважені, вони слугували як внутрішнє опертя і захисний щит, як спосіб творчої реалізації і життєдайного спілкування духовно споріднених людей.

Перший том, складений із двох книжок, містить листування періоду перебування Євгена Сверстюка в таборах.

Другий том містить листування періоду перебування Євгена Сверстюка на засланні, а також додаткові матеріали, що висвітлюють його життя упродовж відбування усього терміну покарання.

Євген Сверстюк – Валерія Андрієвська: Листування = Yevhen Sverstiuk – Valeria Andrievska: Correspondence [in 2 vols., 3 books]. – Kyiv: Dukh i Litera, 2019. – Vol. 1. – Book 1: 1973–1975. – 736 p.; book 2: 1976–1978. – 712 p.; vol. 2: 1979–1983. – 672 p. – (Library of Resistance, Library of Hope).

ISBN 978-966-378-526-4 (2 vols.), 978-966-378-663-6 (vol. 1, book 1), 978-966-378-664-3 (vol. 1, book 2), 978-966-378-665-0 (vol. 2)

Comments are disabled