Vadim Skurativsky. “The Protocols of the Elders of Zion”: The Аuthorship Problem

Книга присвячена проблемі авторства “Протоколів сіонських старшин”, анонімного тексту, який самою своєю появою спровокував на початку ХХ століття масові і вкрай реакційні настрої, які подекуди діють і сьогодні.

Саме підкреслена анонімність “Протоколів” надала покладеному в їх основу міфу про всесвітню змову єврейства проти християн і всього людства взагалі чи не планетарного резонансу. Шляхом історіософського, а далі власне текстологічного аналізу “Протоколів” український дослідник доходить висновку, що вони є літературною містифікацією російського журналіста і белетриста Матвія Головинського (?–1920 рр.). У книзі наводяться численні ідеологічні та стилістичні паралелі між “Протоколами сіонських старшин” та літературною продукцією М. В. Головинського.

Книга розрахована на істориків, літературознавців, соціологів та фахівців з юдаїки.

Vadim Skurativsky
Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов» = “The Protocols of the Elders of Zion”: The Authorship Problem. – Кyiv: Dukh i Litera, 2001. – 260 p. – (Judaica Institute Library).

Full text of the book:

Comments are disabled