Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі

Керівник проекту: Е. Грінберг

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі є однією із найменш досліджених проблем юдаїки. На території України у XVIII-XX ст. відомі десятки видавництв, що друкували літературу мовами їдиш та іврит. (more…)

Дискримінація суспільних, релігійних та національних груп в СРСР у 1960-ті – 1980-ті роки 20 ст. та її вплив на сучасні суспільні процеси (на прикладі дискримінації українських інтелектуалів, євреїв та кримських татар)

Керівники проекту: Ж. Ковба, Учасники: Б. Костюк, Г. Бекірова

Сучасні проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні і проблема реалізації прав національних та релігійних груп пов’язані з наслідками дискримінаційної політики, яка проводилася щодо них радянською владою (тоталітарним режимом).

У 1960-ті – 1980-ті роки дискримінаційна політика в СРСР носила здебільшого прихований характер. Офіційною ідеологією в СРСР був «братський інтернаціоналізм», тому репресивна практика щодо представників національних та релігійних груп ніколи не мала офіційно проголошуваного ідеологічного чи законодавчого підґрунтя, не фіксувалася документально. (more…)

Пошуки єврейської ідентичності в німецькомовній літературі Буковини

Керівник проекту: П. Рихло

Автор зосередився на вивченні біблійних мотивів, концепцій хасидизму, а також трагедії Голокосту у творчості Альфреда Маргул-Шпербера, Рози Ауслендер, Пауля Целана, Імануеля Вайсгласа та Альфреда Гонге. Текст про єврейські мотиви та алюзії у творчості Пауля Целана передано до Центру. Це надзвичайно глибоке дослідження, професійне й новаторське. (more…)

Систематизація та індексація архівів усної історії. Архів усної історії

Керівники проекту: В. Покидайло, А. Спектор

Архів усної історії Центру й Інституту юдаїки нараховує близько 700 текстів. Більшість із них – це спогади людей старшого пstrongокоління про єврейську історію у ХХ столітті. Велика частина цих текстів зібрана українськими вченими, деякі тексти (до 20%) отримано за обміном з Мічиганським університетом, Українським Католицьким Університетом і т. д. (more…)

До історії єврейського театру в Україні

Керівник проекту: Н. Дробязко

У різних архівах, сховищах і музеях України зібрано документи і матеріали про діяльність на території країни від кінця ХІХ й у ХХ столітті не менше 80-ти єврейських театрів. Ця робота зосереджена, перш за все, на вивченні історії Українського державного театру (1925 – 1950 роки). (more…)