Діяльність «Культур-Ліґи» в контексті епохи

Керівники проекту: Л. Фінберг, Г. Казовський

Тема діяльності художньої секції Культур-Ліґи є малодослідженою як істориками так і мистецтвознавцями. Практично єдиним серйозним дослідженням цієї тематики можна назвати книгу Г. Казовського «Художники Культур-Ліґи», що вийшла 2003 року в Москві. Український читач (не лише пересічні аматори мистецтва, але й спеціалісти історики мистецтва) мав небагато шансів ознайомитися із цією публікацією і усвідомити самий факт існування цього феномену. Тим часом Культур-Ліґа є явищем територіально пов’язаним саме з Україною. (more…)

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі

Керівник проекту: Е. Грінберг

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі є однією із найменш досліджених проблем юдаїки. На території України у XVIII-XX ст. відомі десятки видавництв, що друкували літературу мовами їдиш та іврит. (more…)

Дискримінація суспільних, релігійних та національних груп в СРСР у 1960-ті – 1980-ті роки 20 ст. та її вплив на сучасні суспільні процеси (на прикладі дискримінації українських інтелектуалів, євреїв та кримських татар)

Керівники проекту: Ж. Ковба, Учасники: Б. Костюк, Г. Бекірова

Сучасні проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні і проблема реалізації прав національних та релігійних груп пов’язані з наслідками дискримінаційної політики, яка проводилася щодо них радянською владою (тоталітарним режимом).

У 1960-ті – 1980-ті роки дискримінаційна політика в СРСР носила здебільшого прихований характер. Офіційною ідеологією в СРСР був «братський інтернаціоналізм», тому репресивна практика щодо представників національних та релігійних груп ніколи не мала офіційно проголошуваного ідеологічного чи законодавчого підґрунтя, не фіксувалася документально. (more…)

Пошуки єврейської ідентичності в німецькомовній літературі Буковини

Керівник проекту: П. Рихло

Автор зосередився на вивченні біблійних мотивів, концепцій хасидизму, а також трагедії Голокосту у творчості Альфреда Маргул-Шпербера, Рози Ауслендер, Пауля Целана, Імануеля Вайсгласа та Альфреда Гонге. Текст про єврейські мотиви та алюзії у творчості Пауля Целана передано до Центру. Це надзвичайно глибоке дослідження, професійне й новаторське. (more…)

Систематизація та індексація архівів усної історії. Архів усної історії

Керівники проекту: В. Покидайло, А. Спектор

Архів усної історії Центру й Інституту юдаїки нараховує близько 700 текстів. Більшість із них – це спогади людей старшого пstrongокоління про єврейську історію у ХХ столітті. Велика частина цих текстів зібрана українськими вченими, деякі тексти (до 20%) отримано за обміном з Мічиганським університетом, Українським Католицьким Університетом і т. д. (more…)