Історія євреїв у Києві у ХIX-XX ст.

Керівник проекту: М. Кальницький

Описано близько 60 об’єктів – будівель, споруд – в яких відбувалися основні події єврейського життя у ХIX-XX століттях (синагоги, видавництва, навчальні заклади, офіси політичних партій і рухів…) Складено списки і підготовано короткі біографічні нариси про діячів єврейської громади письменників і політичних діячів. Підготовано низку тематичних нарисів, а саме: історія спорудження київських синагог, Єврейська освіта в Києві кінця XIX – початку XX століття, Єврейські партії і рухи межі XIX-ХХ століть. (more…)

Українсько-єврейські відносини в осмисленні інтелектуалів

Керівники проекту: І. Хруслінська, Л. Фінберг

Автор проекту – дослідник і журналіст Ізабелла Хруслінська – редактор і укладач монографії про знамениту паризьку «Культуру» Єжи Гедройца (1950 – 2000 рр.), книги інтерв’ю з українськими інтелектуалами, збірки статей А. Міхника українською мовою (2009 р.).

Ізабелла Хруслінська провела 26 глибинних інтерв’ю із українськими та єврейськими інтелектуалами – науковцями, публіцистами, громадськими діячами. Серед них: Іван Дзюба, Євген Сверстюк,  Мирослав Маринович, Тарас Возняк, Наталя Яковенко, Ярослав Грицак, Костянтин Сігов, Ар’є Вудка, Йосиф Зісельс,  Григорій Казовський. (more…)

Діяльність «Культур-Ліґи» в контексті епохи

Керівники проекту: Л. Фінберг, Г. Казовський

Тема діяльності художньої секції Культур-Ліґи є малодослідженою як істориками так і мистецтвознавцями. Практично єдиним серйозним дослідженням цієї тематики можна назвати книгу Г. Казовського «Художники Культур-Ліґи», що вийшла 2003 року в Москві. Український читач (не лише пересічні аматори мистецтва, але й спеціалісти історики мистецтва) мав небагато шансів ознайомитися із цією публікацією і усвідомити самий факт існування цього феномену. Тим часом Культур-Ліґа є явищем територіально пов’язаним саме з Україною. (more…)

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі

Керівник проекту: Е. Грінберг

Історія єврейського книгодрукування у Східній Європі є однією із найменш досліджених проблем юдаїки. На території України у XVIII-XX ст. відомі десятки видавництв, що друкували літературу мовами їдиш та іврит. (more…)

Дискримінація суспільних, релігійних та національних груп в СРСР у 1960-ті – 1980-ті роки 20 ст. та її вплив на сучасні суспільні процеси (на прикладі дискримінації українських інтелектуалів, євреїв та кримських татар)

Керівники проекту: Ж. Ковба, Учасники: Б. Костюк, Г. Бекірова

Сучасні проблеми міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні і проблема реалізації прав національних та релігійних груп пов’язані з наслідками дискримінаційної політики, яка проводилася щодо них радянською владою (тоталітарним режимом).

У 1960-ті – 1980-ті роки дискримінаційна політика в СРСР носила здебільшого прихований характер. Офіційною ідеологією в СРСР був «братський інтернаціоналізм», тому репресивна практика щодо представників національних та релігійних груп ніколи не мала офіційно проголошуваного ідеологічного чи законодавчого підґрунтя, не фіксувалася документально. (more…)