Про нас

Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства (Центр юдаїки) є науковою та культурно-просвітницькою установою в галузі юдаїки, що працює у структурі Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Наша місія полягає у накопиченні, розвитку та поширенні знання про минуле й сьогодення єврейства України та Центрально-Східної Європи.

Завданнями Центру юдаїки є:

• розвиток та підтримка наукових досліджень у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства;
• підтримка викладання академічної юдаїки у вищих навчальних закладах України;
• збирання, збереження та популяризація єврейської спадщини Східної Європи;
• допомога у створенні бібліотеки академічної юдаїки в Україні;
• сприяння розвитку академічних контактів фахівців з юдаїки з науковцями України та інших країн;
• видання книг та періодичних видань, що відповідають місії Центру.

З метою реалізації своєї місії та завдань Центр юдаїки сприяє координації роботи дослідників у галузі історії та культури східноєвропейського єврейства, організовує та підтримує відповідні конференції, семінари, читання як в Україні, так і за кордоном.

Центр сприяє організації навчання фахівців у галузі юдаїки, аспірантів та студентів з метою підвищення рівня їхніх знань на базі як закордонних, так і вітчизняних університетів та навчальних центрів.

Центр також підтримує роботу зі збирання, опису та введення в науковий обіг документної та культурної спадщини євреїв — музейних колекцій, архівів єврейських організацій та діячів (політиків, науковців, письменників, художників, діячів театру та кіно і т.д.), пам’яток матеріальної культури, спогадів, записів фольклору, мистецьких творів тощо.

Нарешті, Центр сприяє підготовці та виданню монографій, збірників статей, методичної літератури, мистецьких альбомів, словників, довідників тощо з питань єврейської історії та культури Східної Європи.

З часу свого заснування у 2006 році Центр юдаїки встановив плідні контакти з десятками наукових інституцій, музеїв, бібліотек та громадських об’єднань в Україні та за її межами; організував десятки семінарів, конференцій та виставок; видав сотні книжок, які здобули високу оцінку з боку широкої громадськості й фахівців та були удостоєні чималої кількості нагород на книжкових ярмарках і фестивалях.